« Back to Glossary Index

Hulkko, Pauliina. 2011. “Ruumiinsyntaksista näyttelijän dramaturgiaan (From Body Syntax to the Actor’s Dramaturgy).” In Nykynäyttelijän taide: horjutuksia ja siirtymiä (The Art of the Contemporary Actor: Shifts and Staggerings), edited by Marja Silde, 15–50. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

« Back to Glossary Index