(24)

Posted · Add Comment

Tanssitaiteen tohtori Riitta Pasanen-Willberg käsittelee väitöskirjassaan (2000, 17–20) ongelmia, joita vanhan tutkintosäännön aikainen jako taiteellis- ja tieteellispainotteiseen tutkimukseen toi mukanaan. Rajanveto taiteellisen ja tieteellisen välillä osoittautui hankalaksi. Selostan väitöstutkimuksessani (Martin 2013, 16–17) tutkintouudistuksen aikaista ajanjaksoa, jolloin sain lisensiaatintutkimuksen päätökseen ja ryhdyin suunnittelemaan väitöstutkimusta.

Comments are closed.

 
  • Julkaisun tiedotTanssi yliopistossa Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta Kirjoittanut ja [...]
  • SaatteeksiTaideyliopiston Teatterikorkeakoulussa on ollut kolme laitosta jotka ovat osallistuneet aktiivisesti [...]
  • LähteetArkistolähteet Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kuva-arkisto Helsinki. Tanssin koulutusohjelman arkisto Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu [...]
  • I OSA Tanssitaiteen laitoksen 12 ensimmäistä vuotta (1983–1995)Kirjan ensimmäisessä osassa kirjoitukseni pohjautuu muisteluuni muistiinpanoihini esitelmiini ja kirjoittamiini [...]