Kirjoittajat

Posted · Add Comment

Pirkko Ahjo, tanssitaiteen maisteri 2000 (Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos), humanististen tieteiden kandidaatti 1988 (Helsingin yliopisto). Ahjo opettaa nykytanssia ja koreografiaa Vapaassa tanssikoulussa ja tanssipedagogiikkaa Helsingin seudun kesäyliopistossa sekä työskentelee koulutussuunnittelijana Helsingin aikuisopistossa. Opetustyössään Ahjolla on erityisen kiinnostuksen kohteena tanssinopiskelijan oman liikkeen löytäminen sekä koreografiaprosessi eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Ahjo on työskennellyt tanssitaiteilijana yli neljänkymmenen vuoden ajan. Viimeisimmät tanssijantyöt ovat Riitta Pasanen-Willbergin koreografiassa IKUNA – tanssien piirtyvä minä 2013 ja Mari Martinin ohjaamassa On the Rocks ‑monitaideteoksessa 2015. Ahjo on toiminut pitkään tanssialan luottamustehtävissä, muun muassa Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n hallituksessa.

Eeva Anttila (KL, TanssitT) toimii tanssipedagogiikan professorina ja tanssinopettajan maisteriohjelman johtajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen väitöskirjansa vuodelta 2003 käsittelee dialogisuutta tanssipedagogiikassa, ja sittemmin hänen kiinnostuksensa kohteena ovat olleet mm. somaattiset menetelmät ja kehollinen oppiminen. Hän on julkaissut useita artikkeleita tanssipedagogiikasta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Hän toimii aktiivisesti tanssialan ja taidekasvatuksen järjestöissä, ja on Taideyliopiston hallituksen jäsen.

Annette Arlander on taiteilija, tutkija ja opettaja, joka kuuluu suomalaisen performanssitaiteen uranuurtajiin ja taiteellisen tutkimuksen edelläkävijöihin. Hän on valmistunut ohjaajaksi Teatterikorkeakoulusta 1981 ja teatteritaiteen tohtoriksi 1999. Arlander toimi esitystaiteen ja teorian professorina Teatterikorkeakoulussa vuosina 2001–2013, taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopistossa 2015–2016 ja vierailevana professorina Tukholman taideyliopistossa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat taiteellinen tutkimus, esitys tutkimuksena (performance as research), esitystutkimus, paikkakohtaisuus ja ympäristö. Hänen taiteellinen työnsä keskittyy maiseman esityksellistämiseen liikkuvan kuvan ja äänitetyn puheen keinoin, performanssitaiteen, videon ja ympäristötaiteen rajamaastossa. Katso myös https://annettearlander.com.

Mikko Bredenberg on näyttelijä, teatteriohjaaja, teatteripedagogi ja taiteellinen tutkija. Bredenberg valmistelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa taiteellista väitöstutkimusta, jonka keskiössä on näyttämöllinen kuvittelu. Kirjoituskokoelman julkaisuhetkellä Bredenberg työskentelee teatteripedagogiikan osa-aikaisena lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Tanja Eloranta on tanssin ja teatterin sekatyöläinen, joka nauttii ja inspiroituu opettamisesta. Hän on työskennellyt Teatteri Metamorfoosissa, jossa hän on erikoistunut fyysiseen teatteriin ja naamionäyttelemiseen. Hän soveltaa Rudolf Labanin liikeanalyysiä mielellään paitsi liikettä suunnitellessaan, myös näyttelijäntyötä opettaessaan. Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi ja suorittanut samalla teatterinopettajan sivuaineopinnot. Elorannalla on myös tanssinopettaja (AMK) -tutkinto Turun Taideakatemiasta.

Soili Hämäläinen (MA in dance, UCLA; LitM, JY; tanssit. toht., TeaK) oli ensimmäinen sekä tanssitaiteen laitoksen että tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen johtaja. Hän oli kehittämässä näiden uusien koulutusohjelmien opetusta. Ennen siirtymistään eläkkeelle 2012 hän toimi Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen professorina ja johtajana. Opetustyössään hän on ollut kiinnostunut improvisaatiosta, tanssipedagogiikasta ja tanssintutkimuksesta. Hänen oma tutkimustyönsä on keskittynyt koreografisiin oppimisprosesseihin, joita hän on käsitellyt mm. väitöskirjassaan. Lisäksi hän on pohtinut kehon tiedon ja tunteiden sekä yhteistyön merkitystä taiteellisessa prosessissa. Hän toimi Suomen Akatemian tutkimushankkeen ”Making a Difference in Dance” vastuullisena johtajana 2001–2004. Hän on julkaissut useita artikkeleita sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa.

Virpi Juntti valmistui Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta 1996. Hän sai päätökseen opettajan pedagogiset opinnot tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella vuonna 2003. Valmistuttuaan tanssitaiteen maisteriksi hän on työskennellyt noin 50:ssä eri teoksessa ja toteuttanut 24 eri koreografin maailmoja ja tyylilajeja. Tärkeimpinä hän pitää Tommi Kitin ja Mammu Rankasen töitä. Lisäksi hän on tanssiryhmä Gruppen Fyran jäsen. Tanssijantyön ohella hän on opettanut edistyneitä nykytanssin harrastajia, näyttelijöitä, tanssijan ammattiin tai tanssinopettajiksi opiskelevia ja jo ammatissa toimivia tanssijoita ja tanssinopettajia Suomessa ja ulkomailla.

TeM Irene Kajo on esitystaiteen tekijä ja opettaja, joka on toiminut tuntiopettajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa teatteripedagogiikan maisteriohjelmassa vuodesta 2012 lähtien. Hän on kehittänyt tuntemattomasta lähtevää taiteellista työskentelyä osana Ida hoon toimintaa, joka on taiteen tekemisen reuna-alueilla toimiva esitystaiteen ryhmä. Ida ho on toteuttanut mm. tuntematonta tutkivan esitys/tapahtumasarjan osat I Mehiläispesä (2014) ja II Toto ja minä (2015). Osa III Apinoiden kuningas – ihminen häviää holoseeniin toteutuu syksyllä 2016.

Ulla Koho (synt. 1976 Helsingissä) valmistui tanssinopettajaksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2000 sekä tanssinopettajaksi (MA) Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta vuonna 2007. Ulla on työskennellyt eri tanssikouluissa Suomessa opettajana vuodesta 2000 lähtien. Hänen päälajinsa ovat jazztanssi ja nykytanssi. Vuodesta 2014 alkaen hän on työskennellyt Länsi-Uudenmaan tanssiopistossa Hurja Piruetissa opettaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Työssään Hurja Piruetissa Ulla toimii myös oppilaanohjaajan tehtävissä ja ohjaa mm. tanssitaiteen perusopetuksen laajasta oppimäärästä valmistuvien opiskelijoiden lopputöitä. Ulla on myös toiminut vuodesta 2007 lähtien jazztanssin opetuksesta vastaavana tuntiopettajana Västra Nylands Folkhögskolassa. Työmetodeissaan hän etsii oppilaslähtöisiä taiteellis-pedagogisia työtapoja tanssitekniikan opettamisen lisäksi.

Katja Köngäs (synt. 1976 Sodankylässä) valmistui tanssinopettajaksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2000 sekä tanssinopettajaksi (MA) Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta 2005. Katja on työskennellyt tanssinopettajana vuodesta 1992 lähtien peruskouluissa, lukiossa, kansanopistoissa ja yksityisissä tanssikouluissa. Opetustyön ohessa hän on toiminut henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä sekä rekrytoijana yksityisellä sektorilla vuosina 2000–2013. Länsi-Uudenmaan tanssiopiston Hurja Piruetin hän perusti vuonna 1995 ja on toiminut rehtorina, tanssinopettajana ja tuottajana yli kaksikymmentä vuotta. Katjan kiinnostuksen kohteena on erityisesti tanssia harrastavien nuorten opintopolkujen kehittäminen ja tutkiminen sekä kulttuurinen ristipölytys: tanssin yhdistäminen eri taide- ja kulttuurimuotojen kanssa.

Mari Martin on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen tohtoriksi 2014, lisensiaatiksi 2007 ja maisteriksi 2000. Kuopion konservatoriosta hän valmistui 1994. Hän on työskennellyt teatterin, esityksen ja tanssin aloilla ohjaajana, koreografina, näyttelijänä, opettajana ja tutkijana. Väitöstutkimuksessaan Minän esitys (2013) hän tarkasteli esityksen ja esiintyvän minän suhdetta. Sen pohjalta hän tutkii tällä hetkellä taiteilijan ja taiteellisen tutkijan mahdollisuuksia työskennellä kaupunkiympäristöissä ja samalla vaikuttaa niihin. Tämä tarkoittaa taiteilijan tulemista yhteisiin, julkisiin sisä- ja ulkotiloihin, ympäristön kohtaamista, havaintojen tekemistä kohtaamisista sekä kohtaamisissa piilevien muutoksen mahdollisuuksien esiin nostamista ja tarkastelua.

Maria Nurmela on työskennellyt freelancerina nykytanssin kentällä vuodesta 2002. Useat kansainvälisesti tunnetut koreografit, mm. Susanne Linke ja Helena Franzén, ovat työllistäneet Mariaa tanssijana teoksissaan. Pitkäaikaisin yhteistyökuppani on Tero Saarinen Company, jossa Maria on työskennellyt vakituisena vierailijana vuodesta 2003 tanssijana, yhteisötaiteellisen Apollo tanssii! -hankkeen vetäjänä (2012–16) ja Saarisen Le Marriage -teoksen harjoittajana. Marian koreografioita on nähty mm. Movement Research at the Judson Church ‑tuotannossa (NY) ja yhteistyössä Turun filharmonisen orkesterin kanssa. Opettajana hän on vieraillut useissa oppilaitoksissa mm. Teatterikorkeakoulussa tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella. Hän on valmistunut tanssijaksi Suomen Kansallisoopperan Balettikoulusta (1997) ja Folkwang Universtätistä (BA in dance 2002) ja tanssitaiteen maisteriksi Teakin tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta (2007) sekä suorittanut opintoja tanssi- ja liiketerapiassa Jyväskylän yliopistossa. Maria huomioitiin yhtenä merkittävimmistä eurooppalaisista naistanssijoista arvostetussa Ballet/Tanz-vuosikirjassa 2008.

Satu Olkkonen on teatteritaiteen tohtori, filosofian maisteri pääaineena puheviestintä ja opettaja. Hän on ohjannut lukuisia ryhmälähtöisiä yhtenäiskouluproduktioita sekä toiminut draamakasvatuksen opettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 1998–2011. Väitös pedagogiikan aihealueelta valmistui 2013. Tällä hetkellä hän työskentelee postdoc-tutkijana Nuoret Estradille -hankkeessa Tampereen yliopiston viestinnän, teatterin ja median yksikössä. Olkkosen kansalaisaktivismi ja tutkimusintressit suuntautuvat tieteen ja taiteen rajapinnoille, nuorisotutkimukseen ja taidepedagogiikkoihin.

Hanna Pohjola on tanssitaiteen tohtori, tanssitaiteilija, opettaja ja koreografi. Hän on työskennellyt mm. residenssitaiteilijana Beninissä (Villa Karo), Kiotossa (Kyoto Art Center, Japan) ja Pariisissa (Cité International des Arts in Paris) sekä opettajana Teatterikorkeakoulussa ja Kansallisoopperan Balettioppilaitoksessa. Pohjola on myös terveystieteiden maisteri ja kandidaatti liikuntalääketieteen pääaineesta ja fysioterapeutti. Hänen väitöstyönsä julkaistiin vuonna 2012 ja se käsitteli uransa loukkaantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteettiä. Parhaillaan Pohjola toimii opettajana Itä-Suomen yliopistossa ja Teatterikorkeakoulussa, keikkailee tanssi- ja joogatiiviskurssien parissa ja toimii yhteistyössä Tero Saarinen CO:n kanssa. Lisäksi Pohjola tekee tanssibiomekaniikkaan liittyvää tutkimusta ja on Mind and Brain in the Systemic Context -tutkimusryhmän post doc-tutkija, jossa hän tutkii neurostimulaation vaikutusta motorisiin taitoihin sekä on mukana tutkijana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa.

Marja-Sisko Pohjola on tanssitaiteilija ja -pedagogi. Työtehtävissään ympäri Suomea hän pyrkii lisäämään taiteen, tanssin ja liikkeen saavutettavuutta. Pohjolan työskentelyssä kasvun ja muutoksen ohjaus tapahtuu turvallisesti kehon ja mielen läsnäolevassa liikkeessä, kun ihminen oman elämänsä eläjänä peilaa suhdettaan itseensä ja ympäristöönsä. Keskeistä on vapauden ja vastuun tiedostaminen vuorovaikutuksessa. Pohjola opiskelee parhaillaan Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulussa sosiaalipedagogiikkaa sosionomi-linjalla (AMK). Terapeuttisen tanssin- ja liikkeen perusopinnot hän on suorittanut 2015. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta 2011 tanssitaiteen maisteriksi (tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos) ja 2008 tanssitaiteen kandidaatiksi (tanssitaiteen laitos). Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen ammatillisesta tanssijan koulutuksesta hän valmistui 2002.

Taiteellisen tutkimuksen professori, tanssitaiteen tohtori Leena Rouhiainen on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtaja sekä Teatterikorkeakoulun tutkimuksesta vastaava varadekaani. Hän on toiminut useita vuosia freelancetanssijana, koreografina ja tanssin opettajana. Hänen tutkimusintressejään ovat tanssijuuteen ja esiintyjyyteen liittyvät kysymykset sekä somaattiset menetelmät taiteellisen tutkimuksen ja fenomenologian avaamista näkökulmista. Hän on Society for Artistic Research ‑nimisen seuran hallituksen jäsen ja kuuluu Nordic Journal of Dance- ja Journal of Dance and Somatic Practices ‑aikakausjulkaisujen toimituskuntaan.

Teatteritaiteen lehtori, TeM Riku Saastamoinen on ohjaaja ja opettaja, joka on toiminut teatteritaiteen lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa teatteripedagogiikan maisteriohjelmassa vuodesta 2007 lähtien. Hänen ohjauksiaan ovat mm. The 2nd Love – work in progress (2015- ) The School for Unforced Errors – Episode III (TeaK 2012), Idiootti (Galerie Anhava 2012), Virhe – opas aloittelijalle (Teak 2010), Teuraaksi kasvatettu (Teak 2008) ja Köyhyyden filosofia –trilogia (1996-2006). Saastamoinen aloitti väitöstutkimuksensa Virheiden koulu. Esitys ja pedagogiikka muutoksen tiloina vuonna 2010 Teatterikorkeakoulussa.

Ville Sandqvistin (TeT) opettajanura Teatterikorkeakoulussa alkoi tuntiopettajana vuonna 1987 ja jatkui näyttelijäntyön lehtorina vuodesta 1988 varsin muuttuvissa olosuhteissa rehtorien ja opettajien vaihtuessa nopeassa tahdissa. Siitä lähtien Sandqvist on toiminut Teakissa eri tehtävissä jääden välillä freelance taiteilijaksi. Sandqvist on työskennellyt useissa Suomen teattereissa ja vapaissa ryhmissä ja hän on opettanut lukuisissa oppilaitoksissa ja yhteisöissä niin koti- kuin ulkomailla. Sandqvist on kirjoittanut artikkeleita, jotka ovat käsitelleet niin teatterin historiaa, näyttelijäntyötä, taiteellista tutkimusta, pedagogiikkaa kuin uskontoa. Sandqvist kuului Teakin pedagogiikan laitoksen suunnittelutyöryhmään ja toimi teatteripedagogiikan ensimmäisenä vt. lehtorina. Tällä hetkellä Sandqvist on freelance.

Tanssitaiteen tohtori Isto Turpeinen (1960) on tutkija, pedagogi, koreografi ja tuottaja. Hän työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelmasta rahoitetussa ArtsEqual-hankkeessa (hankenumero 293199) ja tanssin valtakunnallisena läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa (Taike). Tämän lisäksi Turpeinen toimii tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa sekä opettaa tanssia Vapaassa Tanssikoulussa Itä-Helsingissä. Turpeinen työskenteli Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa väitöstutkijana 2010–2014. Väitöstutkimus Raakalautaa ja rakkautta. Kolme sommitelmaa oman elämän tanssista tarkastettiin väitöstilaisuudessa keväällä 2015. Turpeinen toimi Uudenmaan taidetoimikunnan puheenjohtaja 2013–2014 ja on Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseuran sihteeri-hallitusjäsen. Hän oli yksi vuoden 2002 lastenkulttuurin valtionpalkinnon saajista.

Seppo Välinen (TeM) on helsinkiläinen teatterintekijä ja pedagogi. Välinen on valmistunut Taideakatemiasta musiikkiteatterin koulutusohjelmasta vuonna 2002 sekä Teatterikorkeakoulusta teatteri- ja tanssinopettajan koulutusohjelmista 2012. Välinen on opettanut mm. Aalto-yliopistossa, Jyväskylän yliopiston Avoimessa yliopistossa, useissa opistoissa sekä lukuisilla lyhytkursseilla ympäri Suomea. Opetuksessaan hän on keskittynyt ohjaamaan opiskelijoita lihan tiedon äärelle: antamaan tilaa keholliselle havainnoinnille sekä rohkaisemaan keholliseen ilmaisuun ja läsnäoloon. Taiteellisessa työssään Välinen on keskittynyt viime aikoina ohjaamiseen ja esitysten liikkeellisyyden ja koreografisuuden etsimiseen ja rakentamiseen.