Arlander, A. (2010), ‘Tekijä esiintyjänä – esiintyjä tekijänä’/‘The author as performer – the performer as author’, in A. Ruuskanen (ed.), Nykyteatterikirja: 2000-luvun alun uusi skene/The Contemporary Theatre Book – The New Scene of the 21st Century, Helsinki: Theatre Academy Helsinki and Like Kustannus oy, pp. 86–100.