Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa 2011. Tulevaisuuden kulttuuriosaajat: näkökulmia moderniin elämään ja työhön. [Cultural Professionals in the Future: Perspectives on Modern Life and Work]. Committee for the Future, Parliament of Finland, Publications 5/2011.