Martin, Minna, Seppä, Maila, Lehtinen, Päivi, Törö, Tiina and Lillrank, Benita. 2010. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (Breathing as A Support for Self-Regulation and Interaction). Helsinki: Mediapinta.