Nummenmaa, L. 2010. Tunteiden psykologia/The Psychology of Feelings, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.