Numminen, K. 2010. ‘Johdanto’/‘Introduction’, in A. Ruuskanen (ed.), Nykyteatterikirja: 2000-luvun alun uusi skene/The Contemporary Theatre Book – The New Scene of the 21st Century, Helsinki: Theatre Academy Helsinki and Like Kustannus oy, pp. 9–20.