Numminen, Katariina. 2011. “Tekstin ja esityksen suhde nykyteatterissa (The Relationship Between Text and Performance in Contemporary Theatre).” In Nykyteatterikirja – 2000-luvun alun uusi skene (The Contemporary Theatre Book – The New Scene of the Early 21st Century), edited by Annukka Ruuskanen, 22–39. Helsinki: Like.