Rantala, Pälvi 2011. ”Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöihin: prosessianalyysi.” In Anu-Liisa Rönkä, Ilkka Kuhanen et al. (eds.) Taide käy työssä: taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 74, Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu, pp. 16–29.