Syväoja ym. 2012

Posted · Add Comment

Syväoja, Heidi, Kantomaa, Marko, Laine, Kaarlo, Jaakkola, Timo, Pyhältö, Kirsi & Tammelin, Tuija. 2012. Liikunta ja oppiminen: Tilannekatsaus – lokakuu 2012. Helsinki: Opetushallitus. Muistiot 5. Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset 2008–2011. [WWW-dokumentti.] Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2008. [Viitattu 7.12.2015] Saatavissa: www2.teak.fi/general/Uploads_files/Peda.pdf

Comments are closed.

 
  • Julkaisun tiedotTanssi yliopistossa Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta Kirjoittanut ja [...]
  • SaatteeksiTaideyliopiston Teatterikorkeakoulussa on ollut kolme laitosta jotka ovat osallistuneet aktiivisesti [...]
  • LähteetArkistolähteet Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kuva-arkisto Helsinki. Tanssin koulutusohjelman arkisto Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu [...]
  • I OSA Tanssitaiteen laitoksen 12 ensimmäistä vuotta (1983–1995)Kirjan ensimmäisessä osassa kirjoitukseni pohjautuu muisteluuni muistiinpanoihini esitelmiini ja kirjoittamiini [...]