(24)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Tanssitaiteen tohtori Riitta Pasanen-Willberg käsittelee väitöskirjassaan (2000, 17–20) ongelmia, joita vanhan tutkintosäännön aikainen jako taiteellis- ja tieteellispainotteiseen tutkimukseen toi mukanaan. Rajanveto taiteellisen ja tieteellisen välillä osoittautui hankalaksi. Selostan väitöstutkimuksessani (Martin 2013, 16–17) tutkintouudistuksen aikaista ajanjaksoa, jolloin sain lisensiaatintutkimuksen päätökseen ja ryhdyin suunnittelemaan väitöstutkimusta.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.