Deleuze 2005

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Deleuze, Gilles. 2005. Haastatteluja. Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin haastatteluja ja kirjoituksia. Toim. Anna Helle, Vappu Helmisaari & Jussi Vähämäki. Suom. Anna Helle, Vappu Helmisaari, Janne Porttikivi & Jussi Vähämäki. Esipuhe Jussi Vähämäki. Helsinki: Tutkijaliitto.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.