Kauppila & Saastamoinen 2014

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Kauppila, Toni & Saastamoinen, Riku. 2014. ”Virheiden koulu. Dialogi 1”. Teoksessa Teija Löytönen (toim.). Tulevan tuntumassa. Esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta. Helsinki: Aalto Arts Books, 148–163.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.