Koski 1990

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Koski, Tapio. 1990. ”Liikunta ja perenniaalinen filosofia.” Teoksessa Juha Varto (toim.). Liikunnan filosofia: eri tarkastelukulmia. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta XIII. Tampere: Tampereen yliopisto.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.