Laruelle käyttää kirjoituksissaan termiä philo-fiction tai fictionale. Fiktiivinen, le fictionnel, ja ’fiktioiva’ [le fictionnal] eroavat toisistaan siten, että fiktioiva [le fictionnal] on asematon ja käsitteellistämätön. Se toimii ilman representoijaa ja tunnistettavaa olemusta (Laruelle 2013a, 231). Fiktioivassa ”fiktio lakkaa olemasta jokin toiseen toimintaan liittyvä attribuutti. Sen sijaan siitä tulee eletyssä koettu yhden näkemys viime käden määrityksen kautta.” (Mt., 234.) Fiktioiva on reaalisen klooni eikä sen vuoksi ole todellista, epätodellista tai fiktionaalista.