23 Meyerholdin idea näyttämöllisten toimintojen musikaalisesta käsittelystä inspiroituu Georg Fuchsin teoksesta Die Schaubüchne der Zukunft (Berliini 1904–1905) (Braun 1995, 48–49).