26 Toisin kuin esimerkiksi Roland Barthesilla, jolle ”näyttämö” (scène) on selkeästi optinen kehys, joka tekee mahdolliseksi ”representatiivisen” järjestyksen (ks. Barthes 1982, 86–87).