31 Tyytymättömyys nousee pintaan kirjallisuudessa 1980-luvulla. Katso esim. Donna Harawayn ”Gender for a Marxist Dictionary: The Sexual Politics of a Word” (alun perin julkaistu 1987) ja ”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” (alun perin julkaistu 1988); molemmat on julkaistu uudelleen teoksessa Haraway 1991. Katso myös Butler 1989.