40 Voidaan väittää, että ”materialisoitu uuskokoonpano” on yrityksellistetty (Harawayn termi) versio ”materialisaatiosta”, kun taas käsite ”materialisaatio” vihjaa rikkaampaan selostukseen edellisestä. On tosiaan mahdollista lukea minun posthumanistinen performatiivinen selontekoni tämän suuntaisena diffraktion kaltaisena kehittelynä Butlerin ja Harawayn ratkaisevista oivalluksista.