42 Yhdystermi materiaalis-diskursiivinen ja muut toimijuusrealismin termit kuten intra-aktio eli yhteismuotouminen määritellään seuraavassa.