43 Tämä essee hahmottaa kysymyksiä, joita kehittelin aiemmissa julkaisuissa, kuten Barad 1996, Barad 1998a, Barad 1998b, Barad 2001b ja tulevassa kirjassani (Barad 2007).