50 Toisin sanoen suhteet eivät ole toissijaisesti johdettavissa itsenäisesti olemassa olevista ”relatoista”, vaan sen sijaan ”relatojen” keskinäinen ontologinen riippuvaisuus – relaatio – on ontologisesti alkukantainen. Kuten edellä on selitetty, relatat ovat olemassa ainoastaan ilmiöissä tiettyjen yhteismuotoutumisten tuloksena (ts. ei ole olemassa itsenäisiä relatoja, vain relatoja suhteissa).