57 Kausaalisten yhteismuotoutumisten luonteesta lisää seuraavassa jaksossa.