66 Muut ovat todenneet saman asian, esim. Haraway 1991, Kirby 1997, Rouse 2002 ja Bohr.