69 Laruelle käyttää sanaa non-standard, jonka olen kääntänyt epätavanomaiseksi (suom. huom.).