Käsitteen voisi kääntää joko kunnollinen ajattelu tai oikea ajattelu – suom. huom.