74 Tragedian synnyssä Nietzsche käyttää sanaa Artisten-Metaphysik tavanomaisemman sanan Künstler sijaan (Nietzsche 1999, 11; Nietzsche 2007, 15).