75 Laruelle käyttää kirjoituksissaan termiä philo-fiction tai fictionale. Fiktiivinen, le fictionnel, ja ”fiktioiva” [le fictionnal] eroavat toisistaan niin, että fiktioiva [le fictionnal] on asematon, käsitteellistämätön ja ilman representoijaa tai mitään muutakaan tunnistettavaa olemusta (Laruelle 2013a, 231). Fiktoiva on jotain, ”missä fiktio lakkaa olemasta jokin toiseen toimintaan liittyvä attribuutti, ja sen sijaan siitä tulee eletyssä koettu yhden näkemys viimeisen määrittäjän kautta” (Mt., 234). Fiktoiva on reaalisen klooni, eikä se sen vuoksi ole koskaan todellista, mutta ei myöskään epätodellista tai fiktionaalista.