76 Laruelle käyttää sanoja al-kemy sekä al-filosofia, mutta ei aukaise termejä tässä haastattelussa sen enempää. Al-etuviite on arabiankielinen määräinen artikkeli. Koska alkemia pyrkii muuttamaan metallin tai ”mustan maan” kullaksi ja on modernin kemian keskiaikainen edeltäjä, voidaan ajatella, että al-filosofia olisi vastaavalla tavalla eräänlaista proto-filosofiaa. Laruelle ei kuitenkaan tarkoita ainostaan sitä, että näillä olisi selkeä syy-seuraussuhde, vaan epäfilosofia al-filosofiana on ontologisesti ja epistemologisesti täysin erillinen filosofiasta, aivan kuten alkemia eroaa kemiasta (suom. huom.).