77 Elokuvatuotantoon liittyvä termi découpage, kuvauslista, jossa elokuvakerronta jaetaan kuviksi ja sekvensseiksi. Termillä pyritään esittämään yleisemmin elokuvan taustarakennetta. Ks. Burch 1981. (Suom. huom.)