81 Olen kääntänyt Laruellen käsitteen determination-in-the-last Instance [Détermination-en-dernière-Instance] muotoon ”viime kädessä”. Laruelle kirjoittaa, kuinka kapitalismin filosofian viime käden määrittävä tekijä on talous. Kirjassaan Introduction to Non-Marxism (2015) talous korvautuu kuitenkin Todellisen [Réel] tai Radikaalin immanenssin [radicalement immanente] käsitteellä. Lähtökohtana Laruellella on Louis Althusserin käsite ”in the last instance”, esimerkiksi Althusser 2005, 84 tai Engels 1972 (suom. huom.).