84 Tämä essee on tiivistelmä, joka jatkaa Ó Maoilearcan argumenttia kirjassa All Thoughts are Equal (2015). Essee on julkaistu Performance Philosophy verkkojulkaisun numerossa 3 vuonna 2017.