87 Olen kääntänyt Laruellen käsitteen ”détermination en dernière instance” muotoon ”viime kädessä”. Laruelle kirjoittaa, kuinka kapitalismin filosofian perustana ja viime käden määrittävänä tekijänä on talous. Kirjassaan Introduction to Non-Marxism (2015) Laruelle pyrkii syrjäyttämään talouden tuolta paikalta ja korvaamaan sen Todellisen tai radikaalin immanenssin käsitteellä. Katso myös Althusser 2005 ja Engels 1972 (suom. huom.).