88 Ks. Laruelle & Mullarkey ”Taiteellisia kokeita filosofialla”.