90 Laruellen ajattelussa Yksi ei viittaa essentialliseen tai transsendentaaliseen ykseyteen, kuten Jumala tai substanssi (suom. huom.).