93 Olen kääntänyt Laruellen käsitteen ”la Philosophie non-standard” epätavanomaiseksi filosofiaksi (suom. huom.).