97 Noudatan Schechnerin viittauksissa sitä esitys ja performanssi jaottelua, jossa ne ilmenevät Sarianna Siivosen Schechner-käännöksessä (suom. huom.).