99 Ray Brassier kirjoittaa kriittisessä näkökulmassaan Laruellen ajatteluun, kuinka ”tehdessään filosofiasta vatsastapuhumisen toiminnon hän myös ilmaisee vastenmielisyytensä filosofian autoritääristä mahtailua kohtaan, jonka hän itse on laittanut filosofian suuhun” (Brassier 2007, 134).