« Back to Glossary Index

Foucault, Michel. 1997. Seksuaalisuuden historia: Tiedontahto – nautintojen käyttö – huoli itsestä. (Histoire de la sexualité, 1976–1984). Suom. Pia Sivenius. Gaudeamus, Helsinki.

« Back to Glossary Index