« Back to Glossary Index

Hegel, G. W. F. 2013. Taiteenfilosofia: Johdanto estetiikan luentoihin. Suom. Oiva Kuisma, Risto Pitkänen & Jyrki Vuorinen. Helsinki: Gaudeamus.

« Back to Glossary Index