Kirkkopelto, Esa. 2010. ”Towards the Structure of the Scenic Encounter.” The Event of Encounter in Art and Philosophy: Continental Perspectives, toim. Kuisma Korhonen & Pajari Räsänen, 69–95. Helsinki: Gaudeamus.