Nietzsche, Friedrich. 2007. Tragedian synty. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalalaisen filosofian seura.