Saussure, Ferdinand de. 2018. Yleisen kielitieteen kurssi. Suom. Tommi Nuopponen. Tampere: Vastapaino.