Schechner, Richard. 2016. Johdatus esitystutkimukseen. Suom. Sarianna Silvonen. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.