Taylor, Diana. 2010. ”Kulttuurisen muistin esitykset.” Teoksessa Teatteriesityksen tutkiminen, toim. Pirkko Koski. Helsinki: Like.