Marja-Liisa Trux on organisaatiotutkija ja etnografi, joka kuuluu suomalaisen yhteiskunta- ja ihmistieteellisen kentän käytäntöteorioista ammentavaan tutkijakuntaan. Hän on koulutukseltaan alunperin psykologi, mutta suuntautunut jo varhain kulttuuriantropologiaan. Hän on toiminut muuttoliiketutkimuksen parissa. Vuosina 1999–2001 hän johti Suomen itsenäisyyden juhlarahaston tutkimushanketta Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymisestä. Hän on opettanut 2010-luvulla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä ja väitellyt monietnisen työyhteisön haasteista. Truxin tutkimusintressit liittyvät työn murroksen historialliseen ja antropologiseen kontekstiin sekä käytännöllisen toiminnan omaehtoiseen kehittämiseen. Akateemisessa toiminnassaan Trux on siirtynyt yksilösuuntautuneista menetelmistä kohti osallistuvaa havainnointia ja muita kenttätyömenetelmiä sekä toimintatutkimusta. Hän on ollut mukana etsimässä ja kehittämässä yhteisöllisiä ratkaisuja akateemisen työn ja yliopistojen kriisiin sekä tutkijan että aktivistin ja (tieto)kirjailijan keinoin. Hän on kirjoittanut yhdessä professori Keijo Räsänen kanssa teoksen Työkirja – ammattilaisen paluu.