Suoraan sisältöön

Liite 1

Toimintaidea lyhyesti

Tanssilähettiläät Tanssin hyvä -tutkimuksen fokusryhmänä 2018–2019

Lähettiläiden palkattu toimikausi Tanssin talon yhteydessä on päättynyt, mutta jäsenten toive toiminnan jatkumisesta on johtanut tutkimusryhmän ehdotukseen tarjota fasilitointia, tiloja ja tarjoilua ryhmälle. Samoin tutkijoiden muut resurssit (menetelmät, kontaktit) antavat eimateriaalista tukea ryhmälle. Ryhmän omalla kehkeytyvällä agendalla on silti etusija kun se suunnittelee toimintaansa. Tutkijoiden tavoite on myös voimistaa ryhmää niin, että se kykenisi halutessaan jatkamaan itsenäisesti tutkimushankkeen päätyttyä 2020.

Tutkimusryhmä näkee lähettiläissä mahdollisuuden ravita tanssin monimuotoisen kentän sisäistä vuorovaikutusta, lajien välisesti. Se puolestaan tukee tavoitetta yhteisellä äänellä esitettävistä vaatimuksista yhteiskunnassa. Tämä ryhmä on tässä mielessä jopa ainutkertainen, tiedossamme ei ole muita vastaavia.

Tanssin talon tiimin toive on voida konsultoida lähettiläitä lähiaikoina uusien suunnitelmien, suunnittelutyöpajojen ja muiden tanssin kentälle suunnattujen ulostulojen viesteistä: miltä ne vaikuttavat erilaisten ammattilaisten kannalta, mikä on kenties unohtunut ja millaista reaktiota ennakoitte. Tässä ei pyydetä mittavaa eikä pitkäkestoista työpanosta, ainoastaan asiantuntijamielipidettä silloin tällöin.

Organisoitumistapaamisessa 13.2.2018 paikalla olleet lähettiläät haluaisivat ryhtyä seuraaviin toimiin:

 1. Fyysisiä kokeiluja Isto Turpeisen kehittämän “Raakalauta”-menetelmän avulla. Menetelmä ei tee vahvoja oletuksia osallistujien fyysisen ilmaisutavan luonteesta, vaan on avoin yhteiskehittelylle. Pitäisi siis sopia lajirajat ylittävään työskentelyyn.
 2. Mielellään kuultaisiin TT:n kuulumisia, jotta pysyttäisiin kärryillä huimassa pystytysvauhdissa.
 3. Halutaan myös ihan vaan tavata ja keskustella. Tällä tavoin voidaan selventää haasteita ja ratkaisuja.
 4. On tärkeää tutustua toisiinsa ja toisten alakulttuureihin/työhön. Tässä tuli esiin idea, että kukin vuorollaan voisi kertoa oman alansa ajankohtaisista kuulumisista. Marja-Liisa tarjoutui esittämään “tyhmiä kysymyksiä”, jotta saadaan puhuttua auki myös ne perusasiat, jotka eivät välttämättä ole tiedossa lajirajojen yli.
 5. Lobbaus. Päättäjät pitää saada kuuntelemaan. Ideoina nousivat esiin:
  • Numeroita: kuinka laajasti Suomi tanssii, eri muodoissaan
  • Kun TT tai muu taho vetoaa päättäjiin, lähettiläät voivat tulla mukaan tai kutsua kylään ja tarjota heille kosketuksen siihen, mikä tanssissa liikuttaa ja on hienoa / siistiä / mahtavaa.
  • “Mehukas delegaatio” vetoaa muillakin tavoilla kuin A4:illa.
  • Onko eduskunnassa tanssikerhoja, joihin voisi ottaa kontaktia?