Suoraan sisältöön

Liite 4

Tanssin hyvä -päätösseminaarin 2.3.2020 osallistujien vastauksia kysymykseen: ”Mihin minulle ennestään tuntemattomaan tai huonosti tunnettuun tanssin lajiin/porukkaan haluaisin tutustua lähemmin?”.

Vastauspapereita yhteensä: 30

Kolmeen paperiin näyttää (käsialan perusteella) kirjatun kahden ihmisen toiveet, joten vastaajien määrä lienee hieman suurempi kuin papereiden.

Osa ilmaistuista toiveista oli yleisluontoisia (”kaikki”; ”yhteisöllisyys”; ”muu kuin länsimainen”). Jotkut olivat hyvinkin yksilöityjä, tarkkoja toiveita (”Lindy hop”; ”pyörätuolitanssi”; ”tärinätanssi”). Tämä varmaankin heijastaa vastaajien moinimuotoisia taustoja. Osalla ei ollut tanssiin juuri lainkaan kosketuspintaa, mutta suurin osa oli kuitenkin tanssiammattilaisia.

Harjoitteessa vastausten tuottamisen tapa (vierustoverin kautta) vaikuttanee niiden laatuun. Kenties näin vastauksia saadaan selkeämmin artikuloiduiksi. Osa on myös liittänyt mukaan perustelua valinnalleen. Tarkoitus on myös nojata vierustoverin vastuuseen siitä, että kaverin vastaukset tulevat oikein merkityiksi. Aiemmassa kehittämiskokemuksessani tämä on lievittänyt Suomessa valitettavan yleistä itsevähättelyä. Yhdessä vastauksessa oli jäljistä päätellen kynä kuivunut kohtalokkaasti juuri kesken perustelun.

Harjoitteen tarkoitus kehitystyön näkökulmasta oli synnyttää keskustelua ja kontaktia ihmisten välillä, sekä käynnistää ajatusprosesseja, joissa oma sijoittuminen tanssin kentille saa ympärilleen enemmän oletuksia muista, kiinnostavista käytännöllisen toiminnan muodoista ja niitä kannattelevista yhteisöistä. Oletuksena ei ole, että varsinkaan ammattilaiset tai perehtyneet harrastajat eivät tietäisi muiden käytäntöyhteisöjen olemassaolosta. Pikemminkin halusin antaa tiedolle väriä ja elävyyttä oman uteliaisuuden positiivisella energialla. Samalla tähtäsin siihen, että jo pelkkä tutustumismahdollisuuden mielikuva luo kuvan – ja tunteen – oman pienemmän porukan positiivissävyisestä sijoittumisesta osana laajempaa ammattikuntaa ja harrastajakuntaa.

Harjoite sijoittui ohjelmassa oman puheenvuoroni päätteeksi. Puheenvuorossa käytiin läpi tutkimuksen havaintoja tanssialan työolosuhteista ja niistä hienoista ja tärkeistä asioista (tanssin sisäisistä hyvistä), joista minä ulkopuolisena olin saanut vihiä hankkeen aikana. Puheenvuorossa mainittiin tai sivuttiin tässä yhteydessä joitakin tanssilajeja, mutta ei kaikkia osallistujien mainitsemia.

Liitän tähän vastausten sisällöt aukikirjoitettuina. Luotan osallistujien hyväksyntään täyden anonymiteetin vuoksi, ja myös siksi, että näin harjoite tulee viimein ”maaliin”: osallistujat saavat halutessaan nähdä, miten omat toiveet sijoittuvat osaksi koko joukon toiveita. Listan kukin kohta vastaa yhtä vastauspaperia.

 • Kuviotanssit (promootiotanssit)
  >Historialliset tanssit
 • Etninen tanssi esim. afrikkalainen tai muu kuin länsimainen; sellainen jota ei mainosteta eikä sitä yleensä näy esim. maahanmuuttajataustaista
 • Kaukaiseen / aasialaiseen perinteiseen (tai muuhun) tanssiperinteeseen
 • Romanikulttuuritanssit
 • Perinteinen kansantanssi
 • Kansantansseja
 • Kansantanssi
 • Haluaisin tutustua flamencoon, jossa kiinnostaa rytmin vahvuus ja miten se on kehittynyt ajan saatossa nykymuotoihinsa. Mitä kaikkea flamenco voi olla? Kitaristit loistavia muusikoita! Rajojen ylittämistä!
 • Flamenco
  aggressio
 • Lattariskene
 • Yhteisötanssi. Kansantanssi
 • Olen kiinnostunut eri tanssiyhteisöjen kohtaamisesta laajasti. Esittävien taiteiden yhteiset pyrinnöt.
 • Kansantanssi, Vogue-skene, Pyörätuolitanssi, Kontakti-impro lasten kanssa
 • Parkour
 • Haluaisin tutustua twerkkaukseen lajina Suomessa
 • Paritanssi
 • Lindy hop
 • Lindy Hop
 • Kaikki. Koska ollut istumatyössä. Joku sellainen jossa olet tervetullut sellaisena kuin olet. Vapaa hierarkkisesta rakenteesta, paremmuusjärjestyksestä. Joku tuore itselle. Uusi vaikka katutanssin laji / ajan ilmiö johon ei ole kosketuspintaa.
 • Lajit veraita, kaikkiin olisi kiva tutustua. Katutanssit, kaikki lajit.
 • Katutanssi, koska kiinnostaa yhteisöllisyys.
 • Katutanssin kenttä
 • Street dance, Suomessa harjoittavat porukat
 • Nykykansantanssi
 • Moderni tanssi, koska haluaisin tietää mistä [kynästä loppunut väri]
 • Nykytanssi
 • Koreografit jotka tekee Suomessa aktiivista työtä. Millaisen urapolun he ovat käyneet, miten koonneet ryhmänsä?
 • Tärinätanssi
 • Yksintanssijuus tekijänä ja kokijalla
 • Kansantanssi
  Maailmantanssi
  Yksintanssijat

Tämän tapainen harjoite voisi hyvin olla osa ammattilaisten/harrastajien autonomista eli omaehtoista kehittämistyötä. Jos tällaista harjoitetta päästäisiin jatkamaan, seuraavaksi voitaisiin vaikkapa reflektoida tuloksia osallistujien kesken. Vain mielikuvitus on rajana, kun suunnitellaan hyviä kohtaamis- ja keskusteluhetkiä. Harjoitteet kannattaa rakentaa kohden tavoiteltuja päämääriä, eli mieluiten yhdessä todettuja, viimekätisiä päämääriä, ja matkalle asetettuja välitavoitteita. Osallistujien turvallisuuden tunteesta huolehtien.