39 Tämä posthumanismin käsite eroaa Pickeringin omalaatuisesta ”posthumanistisen tilan” asettamisesta ”tilana missä inhimilliset toimijat ovat yhä olemassa mutta nyt erottamattomasti sotkeentuneina ei-inhimilliseen, eivät enää toiminnan keskiössä päättämässä asioista” (26). Inhimillisen siirtäminen pois keskiöstä on kuitenkin vain yksi posthumanismin osatekijä. (Huomaa, että Pickeringin käsite ”sotkeentuminen” on selvästi epistemologinen, ei ontologinen. Hänelle selontekonsa nimeämisessä ”posthumanistiseksi” on kyse siitä, että se huomioi inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden vastavuoroisen sopeutumisen tai vastaanottavaisuuden.)